Hydraulické těsnění

Anaerobní hydraulické těsění je používáno k zajištění a utěsnění trubek a uzávěrů z ocelového materiálu. Vytvrzování výrobku (polymerace) probíhá s vyloučením atmosférického kyslíku (anaerobně) a katalytického účinku kovu (kovový kontakt). Středně pevnostní výrobek k utěsnění pneumatických a hydraulických šroubení do R ¾“, až do průtlaku s velmi dobrou chemickou odolností.

Tento druh anaerobních lepidel je též znám pod různými názvy jako: lepidlo na hydrauliku, zajištění hydraulických spojů, tekuté těsnění.

Zobrazen jediný výsledek